Studie proveditelnosti

Metodikou zpracování je Studie proveditelnosti. Způsob jejího zpracování vychází především z metodické příručky Ministerstva pro místní rozvoj (SIEBER, Patrik. Metodická příručka – studie proveditelnosti. Verze 1.3. Praha: MMR, 2004. str. 43). Zpracování jednotlivých oblastí studie pak čerpá z dalších literárních zdrojů. Jedná se o popis a rozbor projektu k rekonstrukci bývalého lázeňského objektu.

 

Comments are closed.