Projekt

Jednotlivé oblasti studie byly hodnoceny samostatně pro fázi předinvestiční, investiční a provozní. Dále byl hodnocen první rok činnosti Vodoléčebného ústavu. Byly definovány jednotlivé činnosti projektu a sestaven síťový graf.

Následující tabulka představuje jednotlivé činnosti projektu.

Název činnosti

Označení

Předcházející činnost

Trvání –
– v týdnech

Návrh rekonstrukce, projektová dokumentace

A

8

Zajištění materiálu

B

A

4

Zajištění mechanizace

C

A

4

Zajištění stavebních dělníků a stavebního dozoru

D

A

2

Samotná rekonstrukce

E

B, C, D

18

Kontrola, revize (elektro, kolaudace)

F

E

2

Zasíťování – elektrická síť, plyn, voda, medicínské plyny

G

F

4

Revize

H

G

1

Vymalování, úklid

I

H

2

Zajištění vybavení zdravotnických pracovišť

J

H

6

Zajištění zdravotnického a podpůrného personálu

K

H

6

Zprovoznění zařízení

L

H, I, J, K

1

Síťový graf projektu

Síťový graf projektu

Dále byla určena kritická cesta projektu a proveden výpočet celkové, volné, závislé a nezávislé časové rezervy.

Comments are closed.