Kontakt

Studie proveditelnosti – Rekonstrukce Vodoléčebného ústavu Kyselka –  je uskutečněna jako diplomová práce Mgr. Lucie Burešové v navazujícím magisterském studijním oboru Systémová integrace procesů ve zdravotnictví na Fakultě biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze.

Pro kontakt s autorem využijte e-mailové adresy: kyselka@studieproveditelnosti.cz

Comments are closed.