Kyselka

Existuje málo dochovaných historických zpráv o Kyselce, podstatná část dokumentů shořela při požáru v roce 1811 (Poláková, 2011).

První zmínka o prameni v Kyselce – tzv. Bukové kyselce – pochází z roku 1522 (Zeman a Lipský, 2008). První chemický rozbor pramene byl proveden v roce 1724. Na základě rozboru byla voda doporučena k léčebným účelům a k vývozu.

První lázeňské pobyty byly v obci uskutečňovány od 18. století. Jedním ze zastánců Kyselky byl známý balneolog Dr. Josef Lőschner (Poláková, 2011). V poslední kompletní sezóně bylo evidováno 358 lázeňských pacientů a 30 642 hostů (Zeman a Lipský, 2008). Po I. světové válce lázně dál sloužili svému účelu, jen v omezené míře a po II. světové válce byl podnik zestátněn. Od roku 1970 sloužily lázně jako léčebna pro děti a mládež z těžebních oblastí severních Čech. Po roce 1989 lázeňská funkce Kyselky zanikla (Poláková, 2011) (Zeman a Lipský, 2008).

Odkazy na použité zdroje:

POLÁKOVÁ, Zuzana. Lázně Kyselka. Zachraňte Lázně Kyselka. [Online] 2011.
[Citace: 8. 9. 2012.] http://www.zachrante-lazne-kyselka.cz/administrace/soubory_ke_stazeni/ 1304929011_cz_kyselka_historie_a_soucasnost_zuzana_polakova.pdf.

ZEMAN, Lubomír a LIPSKÝ, Václav. Lázně Kyselka. Bývalý vodoléčebný ústav a vila „Felseck“ čp. 44 a čp. 34. [Stavebně historický průzkum objektů]. Karlovy Vary: 2008.

Comments are closed.